Press "Enter" to skip to content

Month: February 2018

ระบบบันทึกเวลา มีประโยชน์กับใครหลายๆคน

ระบบบันทึกเวลาพนักงานด้วยสแกนเนอร์ฯ จะช่วยสำหรับเพื่อการจัดเก็บแล้วก็ตรวจเวลาของพนักงานได้ พร้อมระบบลงเวลา คำนวณเวลาแล้วก็ระบบรายงาน ที่สามารถส่งรายงานระบบนี้ไปยังระบบอื่นได้ตัวอย่างเช่น ระบบเก็บเงินเดือน ฯลฯ ช่วยลดภาระหน้าที่ฝ่ายบุคคลซึ่งการคำนวณผลนั้นมีความถูกต้องชัดเจน ถูกต้อง

Leave a Comment