Press "Enter" to skip to content

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

หลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ขอชี้แจงการทำงานของแอร์ที่ใช้กันอย่างมากมายที่สุดในบ้านอาศัย แล้วก็อาคารสำนักงานขนาดเล็ก ซึ่งหมายถึง ระบบอากาศทั้งหมดนั้นเอง (All-air system)

เครื่องปรับอากาศปฏิบัติงานเช่นไร การทำงานของแอร์ รูปแบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นง่ายๆแม้จะลองจินตนาการเป็นภาพหละก็ ทำนองว่า การที่เรานำแอลกอฮอล์มาทาที่แขน หรือทาที่มือ(คล้ายเจลล้างมือ) พอซักพักแอลกอฮอจะระเหยไปกลางอากาศ ซึ่งช่วงเวลาที่มันระเหยนั้น มันจะซับความร้อนรอบๆผิวหนังของพวกเราออกไปด้วย ทำให้พวกเรารู้สึกเย็น พร้อมกับเปลี่ยนแปลงสถานะจากแอลกอฮอล์เหลว แปลงเป็นไอ ซึ่งแนวทางสร้างความเย็นของแอร์ก็คล้ายกัน


ซึ่งขั้นตอนการทำความเย็นนั้นมีส่วนประกอบสำคัญๆอยู่ (ส่วนสำคัญ) 4 ส่วนคือ

  1. คอมเพรสเซอร์แอร์ (Compressor) ปฏิบัติภารกิจขับสารทำความเย็น หรือน้ำยา (Refrigerant) ในระบบ โดยการทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิ และก็ความดันสูงมากขึ้น
  2. คอยล์ร้อน (Condenser) ปฏิบัติภารกิจระบายความร้อนของสารทำความเย็น
  3. คอยล์เย็น (Evaporator) ปฏิบัติภารกิจซึมซับความร้อนข้างในห้องมาสู่สารทำความเย็น
  4. เครื่องมือลดระดับความดัน (Throttling Device) ปฏิบัติหน้าที่ลดระดับความดันรวมทั้งอุณหภูมิของสารทำความเย็น โดยปกติจะใช้เป็น แค็ปพิลลารี่ทิ้วบ์ (Capillary tube) หรือ เอ็กสแปนชั่นวาล์ว (Expansion Valve)

เครื่องปรับอากาศทำงานยังไง รูปแบบการทำงานของแอร์

เครื่องปรับอากาศปฏิบัติงานยังไง ลักษณะการทำงานของแอร์ ภายหลังที่พวกเราทราบแนวทางการทำงานของวัฏจักรกระบวนการทำความเย็นและจากนั้นก็เพียงพอจะสรุปง่ายๆได้ดังต่อไปนี้

1. สารทำความเย็นหรือน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ปฏิบัติภารกิจเป็นตัวกึ่งกลางดูดเอาความร้อนด้านในห้อง(Indoor) ออกมานอกห้อง (Outdoor) แล้วหลังจากนั้นน้ำยาจะถูกทำให้เย็นอีกรอบแล้วส่งคืนเข้าห้องเพื่อดูดซึมความร้อนอีก โดยขั้นตอนนี้เกิดขึ้นโดยตลอด ตลอดการดำเนินงานของคอมเพรสเซอร์แอร์

2.คอมเพรสเซอร์แอร์ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือประเภทเดียวในระบบที่ปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนน้ำยาผ่านองค์ประกอบหลัก เป็นคอยล์ร้อน เครื่องไม้เครื่องมือลดระดับความดัน รวมทั้งคอยล์เย็น โดยจะเริ่มดำเนินการเมื่ออุณหภูมิด้านในห้องสูงเกินอุณหภูมิที่พวกเราตั้งไว้ แล้วก็จะหยุดดำเนินการเมื่ออุณหภูมิด้านในห้องต่ำลงยิ่งกว่าอุณหภูมิที่พวกเราตั้งไว้ ด้วยเหตุนั้นคอมเพรสเซอร์แอร์จะเริ่ม แล้วก็หยุดดำเนินงานอยู่ตลอดระยะเวลาเป็นช่วงๆเพื่อรักษาอุณหภูมิปกติให้บ่อยดังที่พวกเราอยากได้      plugandgo.co.th/product-th-533780-คอมเพรสเซอร์.html

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *