Press "Enter" to skip to content

ระบบบันทึกเวลา มีประโยชน์กับใครหลายๆคน

ระบบบันทึกเวลาพนักงานด้วยสแกนเนอร์ฯ จะช่วยสำหรับเพื่อการจัดเก็บแล้วก็ตรวจเวลาของพนักงานได้ พร้อมระบบลงเวลา คำนวณเวลาแล้วก็ระบบรายงาน ที่สามารถส่งรายงานระบบนี้ไปยังระบบอื่นได้ตัวอย่างเช่น ระบบเก็บเงินเดือน ฯลฯ ช่วยลดภาระหน้าที่ฝ่ายบุคคลซึ่งการคำนวณผลนั้นมีความถูกต้องชัดเจน ถูกต้อง


คุณประโยชน์ซึ่งมาจากการนำเทคโนโลยีสแกนเนอร์ฯ มาดัดแปลงร่วมกับระบบบันทึกเวลาของบุคลากร สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงาน
การลงเวลาแทนกันของพนักงานนั้นจะก่อให้หน่วยงานเสียผลตอบแทน และก็ประเมินที่ผลของการดำเนินงานของพนักงานบกพร่องถ้านำเทคโนโลยี เครื่องสแกนฯ มาใช้ในระบบการบันทึกเวลาก็จะสามารถช่วยลดปัญหาพวกนี้ได้ เหตุเพราะส่วนประกอบลายนิ้วมือไม่สามารถที่จะปลอมได้ ก็เลยทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการลงเวลาโดยใช้ลายพิมพ์นิ้วมือนี้ป้องกันการลงเวลาแทนกันได้

2. สามารถอ่านลายพิมพ์นิ้วมือได้อย่างเร็ว
เครื่องสแกนเนอร์ฯ สามารถอ่านลายพิมพ์นิ้วมือได้อย่างเร็วในหน่วยเวลาเป็นวินาที

3. รายงานสรุปและก็สถิติ
ระบบจะกระทำการเก็บข้อมูล คำนวณสถิติ รวมทั้งทำเป็นรายงานสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย รวมถึง OTได้ด้วย

4. ลดภาระหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคลไม่ต้องเสียเวลาเก็บข้อมูลของบุคลากรแต่ละคนด้วยตัวเองสามารถคำนวณรวมทั้งสรุปรายงานข้อมูลการทำงานได้อย่างเร็ว ถูกแล้วก็แม่นยำอีกด้วย

นอกเหนือจากเครื่องสแกนเนอร์ฯ จะสามารถประยุกต์ใช้งานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงเวลา (Time Attendance) ด้วยลายพิมพ์นิ้วมือแล้วก็บัตรแล้ว ยังสามารถเอามาปรับใช้กับระบบควบคุมประตู (Access Contnrol) ได้อีกด้วย นวัตกรรมใหม่ที่รวมเอา 2 ระบบการใช้งานเข้าเอาไว้ภายในเดียวนี้ถูกประสานกันอย่างพอดี คุ้มค่ากับบนความปลอดภัย เนื่องจากสามารถจำกัดการเข้าออกของผู้ใช้งานได้นั้นเอง

ที่มา : https://www.siamfinger.com/

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *